Інформаційний редакційно-видавничий центр
Вінницького національного технічного університету

Архів новин   2019   2018    2017-2016


11 травня 1994 року на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр (КІВЦ). В 1996 році засновано видавницицтво ВНТУ. 3 квітня 2017 року на базі КІВЦ створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Інформаційний редакційно-видавничий центр забезпечує роботу сайтів наукових журналів, наукових конференцій, монографій та навчальної літератури ВНТУ, виконує повний цикл виготовлення різноманітної поліграфічної продукції від отримання авторських рукописів до кінцевого друкованого або електронного продукту. Читати далі...

НОВИНИ ІРВЦ


23 січня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина ІІ

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Програмовані логічні інтегральні схеми» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні прилади та пристрої квантової електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні пристрої та системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптоелектроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптотехніка» для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «ПЛІС та їх програмування» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»


17 січня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Кашканов В. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Мошноріз М. М., Бабій С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент»

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання

Костриця Н. М., Зозуля І. Є. Розвиток монологічного мовлення в іноземних студентів

Остапенко-Боженова А.В., Каплун В. А. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека»

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Концепція підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності. Рекомендації до створення методичного забезпечення дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців механічної інженерії призначені для викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з механічної інженерії


10 січня 2020

Вийшов у світ навчальний посібник:

Крупельницький Л. В. , Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1


03 січня 2020

Вийшли у світ матеріали конференції:

Енергоефективність в галузях економіки України. МНТК, 12-14 листопада 2019 р.Архів новин 2019    2018     2017-2016