Інформаційний редакційно-видавничий центр
(колишній КІВЦ)
Вінницького національного технічного університету

Архів новин   2018    2017-2016


11 травня 1994 року на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр (КІВЦ). В 1996 році засновано видавницицтво ВНТУ. 3 квітня 2017 року на базі КІВЦ створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Інформаційний редакційно-видавничий центр забезпечує роботу сайтів наукових журналів, наукових конференцій, монографій та навчальної літератури ВНТУ, виконує повний цикл виготовлення різноманітної поліграфічної продукції від отримання авторських рукописів до кінцевого друкованого або електронного продукту. Читати далі...

НОВИНИ ІРВЦ


20 вересня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. , Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кобилянський О. В., Заюков І. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності»

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки»


16 вересня 2019

Вийшлии у світ журнали:

Вісник машинобудування та транспорту, 2019, № 1 (9)

Педагогіка безпеки № 1 2019

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві № 1 2019


02 вересня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Яровий А. А., Барабан С. В. , Перевозніков С. І., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання

Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання


30 серпня 2019

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3 2019


11 липня 2019

Вийшлии у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2 2019

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 1(44) 2019

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2018 №1 (35)


10 липня 2019

Вийшли у світ матеріали конференції:

Збірник наукових праць IV МНПІК Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців


08 липня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Елементи теорії поля. Основні поняття, фор-мули та алгоритми для самостійної роботи студентів

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи

Мартинюк В. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників» для студентів спеціальності 171 «Електроніка»

Мартинюк В. В. , Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки» для студентів спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка


27 червня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів спеціальності «Менеджмент»

Мартинюк В. В., Нікольський О. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікро- та нанотехнології» для студентів спеціальності 153 – Мікро та наносистемна техніка

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності)

Кулик Д. Г., Тихонов В. К. Основи технічної підготовки з футболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання


12 червня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Вітюк А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Соціальна економіка» спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг»

Бурдейний В. М. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з фізики. Частина 2. Хвильова оптика. Теплове випромінювання

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2


28 травня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Причепа І. В. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт)


20 травня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Присяжна О. Д., Медведєва С. О. Лексично-граматичний практикум з англійської мови за професійним спрямуванням

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців. 4 курс

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека»


23 квітня 2019

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1 2019


22 квітня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Биков М. М., Грищук Т. В., Ковтун В. В. Мікропроцесорні засоби систем управління

Залюбівська О. Б. Педагогічний практикум: методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей


15 квітня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1

ПисаренкоВ. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку


11 квітня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Шуллє Ю. А. Основи енергетичного аудиту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Шуллє Ю. А. Основи енергетичного менеджменту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2


04 квітня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 2

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з українськоїмови для студентів-іноземців 2 курсу

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності»


02 квітня 2019

Вийшов у світ журнал:

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві № 2 2018


29 березня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Прищак М. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи


19 березня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика


15 березня 2019

Вийшли у світ матеріали конференції:

Збірник тез доповідей IІІ МНТК Гідро- та пневмоприводи машин — сучасні досягнення та застосування


12 березня 2019

Вийшли у світ електронні видання:

Бурбело М. Й., Войтюк Ю. П., Мельничук Л. М. Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах


11 березня 2019

Вийшли у світ монографії:

Мізерний В. М. Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі

Корнієнко В. О. Антемюк В. Д. Буряченко О. В. Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації


04 березня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Федотов В. О., Віштак І. В. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Динаміка. Аналітична механіка

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки


04 березня 2019

Вийшли у світ методичні вказівки:

Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістрату-ри спеціальності 073 «Менеджмент»

Несен Л. М., Вітюк А. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг»

Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки»

Абрамович Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина ІІ

Абрамович Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина І

Яровий А. А., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання


01 березня 2019

Вийшли у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6 2018


12 лютого 2019

Вийшли у світ журнали:

Sententiae № 2(XXXVII) 2018


07 лютого 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка»

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»


06 лютого 2019

Вийшли у світ журнали:

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 3(43) 2018


Педагогіка безпеки № 2(3) 2018


05 лютого 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі


28 січня 2019

Вийшли у світ електронні видання:

Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г., Граняк В. Ф. Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перетворювачів енергії в перехідних режимах роботи

Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г. Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів


18 січня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання


17 січня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів.

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху»

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності»Архів новин 2018 2017-2016