Інформаційний редакційно-видавничий центр
(колишній КІВЦ)
Вінницького національного технічного університетуІсторія становлення та розвитку
комп’ютерного інформаційно-видавничого центру ВНТУ


11 травня 1994 року за наказом ректора Вінницького державного технічного університету Мокіна Б. І. з метою впровадження сучасних технологій видавничої діяльності, координації технічної політики в галузі впровадження комп'ютерної техніки, швидкого і зручного обміну інформацією між підрозділами університету, розвитку сучасних інформаційних технологій, на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр, в нього ввійшла редакція журналу «Вісника Вінницького полiтехнічного інституту», сектор автоматизації бібліотеки.

Від початку створення в КІВЦ працювали: Власюк Анатолій Іванович, Шпігунов Володимир Миколайович, Багдасар’ян Георгій Миколайович, Первушина (Данюк) Тетяна Вікторівна, Нікітчук Володимир Миколайович, Яремчук Валентина Леонтіївна, Афанасьєва Тетяна Михайлівна, Трапезніков Володимир Гнатович, Ободянська Катерина Миколаївна, Хаджініязов Курбанбай Турсинбайович, Подоляк Павло Дмитрович. З кінця 1994 року в КІВЦ працюють Кушнір Олена Олексіївна, Голубєва Валентина Тадеушівна, з 1996 — Криклива Тетяна Станіславівна та Гнатюк Віталій Вікторович.

КІВЦ

В 1995 році, у відповідності з наказом ректора № 161 від 6.12.1995 року, до складу КІВЦ була передана друкувально-множильна дільниця ННВЦ «Модуль».

Після приєднання друкувально-множильної дільниці співробітниками КІВЦ стали: Войтова Валентина Дмитрівна, Зудов Олександр Олександрович, Соболєва Тетяна Михайлівна, Берестюк Тамара Петрівна, Задорожна Ганна Степанівна, Севастьянова Мирослава Іллінічна, Данілова Людмила Георгіївна, Блашко Людмила Іванівна.

Анатолій Іванович

26.09.1996 року Вчена рада ВДТУ затвердила «Положення про комп’ютерний інформаційно-видавничий центр Вінницького державного технічного університету» (протокол № 1). У відповідності з цим положенням, структура КІВЦ мала такий вигляд:


1. Видавництво «УНІВЕРСУМ-Вінниця»

— Редакція «Вісника Вінницького політехнічного інституту»;

— Редакція науково-технічної та гуманітарної літератури;

— Відділ набору, верстки та коректури.

2. Друкарня:

— Відділ оперативної поліграфії;

— Відділ друкування підручників та методичних матеріалів.

3. Обчислювальний центр НДЧ;

4. Сектор електронної інформації та телекомунікацій;

5. Сектор автоматизації бібліотеки;

6. Сектор розсилки та реалізації.

Центр укомплектований сучасною полiграфічною технікою, яка дозволяє вчасно і з високою якістю виготовляти різноманітну поліграфічну продукцію.

Мирослава Іллівна

Наприкінці 90-х років співробітниками КІВЦ стали: Коваль Микола Дмитрович, Рекута Олександр Сергійович, Бондарук Володимир Іванович, Радзіховський Володимир Мечиславович, Тихонюк Євген Євгенович, Левко Олег, Поремський Олег Віталійович, Белзецький Віктор Станіславович, Бухін Кирил Дмитрович, Титаренко Володимир Васильович, Гуркало Олена Володимирівна, Шушляпін Сергій Михайлович, Ягельська Тамара Андріївна. З 2000 року — Шевчук Наталія Гаврилівна та Андреєва Тетяна Іванівна.

З січня 1994 року в КІВЦ виконується верстка та виготовлення університетського часопису «Імпульс».

Після створення в Україні на початку 1996 року «Робочої групи з впровадження в Україні міжнародної стандартної нумерації друкованих видань» при Міністерстві у справах преси та інформації, 26 листопада 1996 року видавництво «УНІВЕРСУМ-Вінниця» отримало перший блок номерів ISBN. Першою книгою з номером ISBN, виданою у видавництві «УНІВЕРСУМ-Вінниця», була книга Бориса Мокіна «Рік поза політикою, або Вінницький детектив» (ISBN 966-7199-00-2), першою технічною монографією, виданою у видавництві «УНІВЕРСУМ-Вінниця» — монографія Мокіна Б. І., Грабка В. В., Дінь Тхань В'єта «Математичні моделі та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики трансформаторних вводів» (ISBN 966-7199-02-9)

Починаючи з 1997 року у видавництві ВНТУ було видано та виготовлено понад 730 найменувань технічних, публіцистичних, художніх та науково-популярних видань, накладами від 100 до 1000 примірників кожне.

Крім того, в друкарні КІВЦ ВНТУ з 1994 по 2016 рік було виготовлено понад 2500 підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та інших видів навчально-методичної літератури. З дня свого створення в КІВЦ також виготовляється різноманітна поліграфічна продукція — вітальні адреси та поздоровлення, грамоти, дипломи, листівки, анкети, бланки тощо.

КІВЦ

14 березня 2001 року, у відповідності з рішенням Ученої ради ВДТУ (протокол № 7 від 22 лютого 2001 року), ректором ВДТУ Мокіним Б. І. було затверджено нове «Положення про комп’ютерний інформаційно-видавничий центр Вінницького державного технічного університету». Цим положенням визначенні основні напрямки роботи КІВЦ:

— підготовка до друку та друкування наукового журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту», наукових праць спілки дослідників модерної філософії «Sententaie»;

— друкування університетського часопису «Імпульс» та наукового журналу «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»;

— друкування методичних вказівок, навчальних посібників, підручників, монографій;

— виготовлення поліграфічної продукції для потреб ВДТУ;

— надання рекламних та інформаційно-видавничих послуг стороннім організаціям та приватним особам.


Стуктура КІВЦ має вигляд:

1. Редакція «Вісника Вінницького політехнічного інституту»;

2. Редакція науково-технічної та гуманітарної літератури;

3. Друкарня:

3.1. Відділ оперативної поліграфії;

3.2. Відділ друкування підручників та методичних матеріалів;

4. Відділ набору, верстки та коректури;

5. Відділ розсилки та реалізації.


Колектив КІВЦ 2010 р.

В грудні 2001 року Вінницький державний технічний університет був внесений в Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції і отримав «Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції», серія ДК № 746 від 25.12. 2001 р. В цей час до колективу КІВЦ приєднались Ленський Віталій Францович (з 2002 р.), Белзецький Руслан Станіславович (з 2003 р.), Болотов Олександр Мечиславович, Малішевська Світлана Антонівна, Мензул Оксана Василівна (з 2004 р.), Мазур Наталія Олександрівна (з 2006 р.).

9 жовтня 2006 року в склад КІВЦ ВНТУ була передана копіювально-розмножувальна дільниця ВНТУ. Тоді ж співробітником КІВЦ стала Ковтун Тетяна Михайлівна.

З 2007 року співробітниками КІВЦ стали Хльосткіна Людмила Геннадіївна, Власюк Ольга Михайлівна, Могила Світлана Георгіївна, з 2008 — Андреєв Артем Андрійович, з 2011 — Кушнір Наталія Олександрівна, а з 2015 — Белзецька Вікторія Валеріївна.

Нині особовий склад центру налічує понад 20 чоловік. Усі співробітники центру є висококваліфікованими спеціалістами.

З квітня 2007 року розпочав своє функціонування створений в КІВЦ ВНТУ сайт наукового журналу «Вісник Вінницького полiтехнічного інституту». Електронна версія журналу є точною копією паперової версії – наукового видання, визнаного ВАК України фаховим у галузях технічних, економічних та педагогічних наук. На сайті подані повнотекстові статті кожного випуску журналу у форматі PDF, починаючи з першого номера 2004 року, інформація для авторів журналу про правила оформлення та подання рукописів статей, коротка історична довідка про журнал та перелік адрес бібліотек, куди коштом університету надсилалися та надсилаються паперові примірники журналу. Сайт обладнаний пошуковою системою контекстного та сервісного пошуку за прізвищами авторів та ключовими словами в анотаціях та статтях.

У лютому 2008 року обидві версії журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту» отримали від ISSN International Centre у Парижі міжнародні серійні номери періодичних видань: ISSN 1997-9266 для паперової версії і ISSN 1997-9274 для електронної.

З березня 2008 року в КІВЦ ВНТУ створенно сайт «Наукові конференції ВНТУ. Електронні наукові видання» з електронними версіями публікацій матеріалів конференцій, що проводяться у ВНТУ. З 2016 року створена нова версія сайту конференції ВНТУ.

В КІВЦ створені та супроводжуються сайт наукових публікацій видавництва ВНТУ, з електронними версіями наукових публікацій: монографій, матеріалів конференцій та навчальних видань, зараз він нараховує більше 400 найменувань видань у форматі PDF.

Сайт наукових журналів ВНТУ об'єднує 7 наукових журналів та збірник наукових праць, що видаються у Вінницькому національному технічному університеті.

Повнокольорова інтернет-версія усіх номерів часопису «Імпульс», починаючи з першого номера 2004 року.