Редакційно-видавничий відділ
(колишній КІВЦ)
Вінницького національного технічного університету