Інформаційний редакційно-видавничий центр
(колишній КІВЦ)
Вінницького національного технічного університету26 листопада 1996 року видавницицтво університету отримало перший блок номерів ISBN, з чого і розпочалась видавнича діяльність. Першою книгою з номером ISBN, виданою у ВДТУ, була книга Бориса Мокіна «Рік поза політикою, або Вінницький детектив» (ISBN 966-7199-00-2), першою технічною монографією, виданою в університеті – монографія Б. І. Мокіна, В. В. Грабка, Дінь Тхань В’єта «Математичні моделі та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики трансформаторних вводів» (ISBN 966-7199-02-9).

В грудні 2001 року Вінницький державний технічний університет був внесений в Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції і отримав «Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції», серія ДК № 746 від 25.12. 2001 р.

В 2006 році створений та супроводжуються сайт "Видавництво Вінницького національного технічного університету", з електронними версіями наукових публікацій: монографій, матеріалів конференцій та навчальних видань, він нараховує більше 400 найменувань видань у форматі PDF. З січня 2017 року сайт видавництва змінив адресу Видавництво Вінницького національного технічного університету.