Інформаційний редакційно-видавничий центр
Вінницького національного технічного університету26 листопада 1996 року видавницицтво університету отримало перший блок номерів ISBN, з чого і розпочалась видавнича діяльність в університеті. Усю видавничу діяльність доручено виконувати Інформаційному редакційно-видавничому центру (ІРВЦ) ВНТУ.

Навчальні видання кількісно становлять значну частину усіх видань ВНТУ. Крім друкованих, ми видаємо також електронні видання різного формату: PDF файли як аналоги друкованих видань, власне електронні видання як сайти на базі html-сторінок, мультимедійні видання./p>

В зв'язку з цим ІРВЦ створив і підтримує кілька сайтів навчальної літератури ВНТУ:

Усі підручники та посібники, що випущені з ISBN, можна знайти і замовити (для друкованих видань) на головному сайті видавництва ВНТУ в категорії Навчальна ітература. Електронні посібники доступні там же у вигляді PDF файлів. На сайті докладно описано, Як замовити друковані видання чи видання на CD/DVD.

Інформація про різного типу посібники та методичні вказівки, що виходили у друкованому вигляді, розміщена в хронологічному порядку на сайті Друкована навчальна література. Там же розказано, як замовити ці видання.

Посібники та методичні вказівки, які випущені з грифом "електронні видання" і посуті є аналогами друкованих видань доступні на сайті Самостійні електронні видання ВНТУ у вигляді PDF файлів.

Електронні видання, що створені у вигляді сайтів на базі html сторінок розміщені на сайті Мережні електронні видання ВНТУ у відкритому доступі.

Навчальні видання, що містять в собі аудіо та відео компоненти розміщені на сайті Мультимедійні видання ВНТУ

З метою інформування авторів навчально-методичної літератури щодо процесу опрацювання навчальних видань створені таблиці надходження посібників (за роками) у ІРВЦ Випуск навчальних видань ВНТУ. Для видань, які вже виготовлені і передані (передаються) в бібліотеку ВНТУ, проставлена їх кошторисна вартість. Решта видань знаходяться на стадії редакторської обробки або в черзі на друкування.