Інформаційний редакційно-видавничий центр
(колишній КІВЦ)
Вінницького національного технічного університетуІнформація для авторів


Правила оформлення та подання статей до журналів:


"Вісник Вінницького політехнічного інституту",


“Наукові праці Вінницького національного технічного університету”,


“Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія”,


“Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї”,


“Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”,


“Вісник машинобудування та транспорту”,


“Sententiae”.