Інформаційний редакційно-видавничий центр
(колишній КІВЦ)
Вінницького національного технічного університету