Інформаційний редакційно-видавничий центр
Вінницького національного технічного університету

Новини   2022

Архів новин   2021   2020   2019   2018   2017-2016  11 травня 1994 року на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр (КІВЦ). В 1996 році засновано видавницицтво ВНТУ. 3 квітня 2017 року на базі КІВЦ створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Інформаційний редакційно-видавничий центр укомплектований сучасною полiграфічною технікою, яка дозволяє вчасно і з високою якістю виготовляти різноманітну поліграфічну продукцію. Читати далі...

НОВИНИ ІРВЦЗ НОВИМ РОКОМ!


Вітаємо співробітників ІРВЦ,
рідних та близьких,
а також увесь колектив ВНТУ,
з Новим 2018 роком!

Хай здійсняться всі
надії та сподівання!


HAPPY NEW YEAR!


06 червня 2017

Вийшли у світ монографії:

Регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту
Мокін Б. І., Паянок О. А.;


Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса
Мокін Б. І., Мокін О. Б., Жуков О. А.Вийшли з друку навчальні посібники:

Інженерна графіка. Ч.ІІ Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум
Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В.;


Інженерна графіка. Ч.І Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення
Мельник О. П., Скорюкова Я. Г.;


Організація та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції
Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І.;


Матеріали електронної техніки
Крилик Л. В., Селецька О. О.;


Обчислювальна техніка та програмування. Курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів
Шевчук Ю. В., Проценко Д. П., Бабій С. М.;


Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей
Лемешев М. С., Березюк О. В.;


Основи логістики
Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О.;


Тексти для читання (початковий етап). Частина 1
Зозуля І. Є., Новак О. М., Присяжна О. Д.;


Автоматичне керування та автоматизація процесів зварювання і відновлення
Гайдамак О. Л.;


Безпека дорожнього руху
Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І.;


Системи радіозв'язку
Бєлов В. С., Кононов С. П.;


Організація дорожнього руху
Кашканов А. А. Кужель В. П.;


Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація
Співак О. Ю.;


Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування
Чепурний М. М. Ткаченко С. Й. Резидент Н. В.;


Обслуговування турбо- та гідрогенераторів
Лагутін В. М. Нетребський В. В. Тептя В. В.;


Чисельні методи
Колесницький О.К. Арсенюк І. Р. Месюра В. І.;


Монтаж радіоелектронних приладів. Спеціальна технологія
Крилик Л. В. Селецька О. О.;


Комп'ютерні мережі та Інтернет
Городецька О. С., Михалевський Д. В.;


Транспортні телекомунікаційні технології
Бортник Г. Г. Васильківський М.В. Кичак В. М.;


Захист програмного забезпечення
Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В.;


Вступ до матеріалознавства
Власенко А. М.;Операційне числення. МВ до самостійного вивчення окремих розділів вищої математики
Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Клочко В. І.;


Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1
Віштак І.В., Дембіцька С.В., Кобилянська І.М., Кобилянський О.В.;


МВ до СРС та вик-ня КРС ЗФН з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення на автомобільному транспорті» для студентів напряму підготовки 6.070106 – «Автомобільний транспорт»
Кашканов В.А.;


Менеджмент та маркетинг Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050701-"Електротехніка та електротехнології"
Шуллє Ю. А. Демов О. Д.;


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів напряму підготовки 6.050504 − «Зварювання»
Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П.;


МВ, програма і контрольні завдання з дисц. "Твердотільна електроніка"
Кравченко Ю.С.;


МВ до виконання самостійної та індивідуальної робіт студентів з дисц. «Високотемпературні процеси та установки»
Боднар Л. А.;


МВ до виконання ЛР з дисц. «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт»
Кукурудзяк Ю. Ю.;


МВ до виконання ЛР з дисципліни «Аналогова та цифрова схемотехніка» на тему: «Дослідження логічних схем з використанням MICRO-CAP та PROTEUS» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка»
Проценко Д. П., Грабко В. В., Шевчук Ю. В., Курочка В. П.;


МВ до виконання КП з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт»
Кукурудзяк Ю. Ю.;


МВ до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з.ф.н.
Козачко О. М., Гречанюк М. С, Козачко А. О.;


МВ до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни "Електричне та електронне обладнання автомобілів" для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт"
Кукурудзяк Ю. Ю.;


МВ до самостійного вивчення та виконання КР з дисципліни "Діагностика мехатронних систем автомобілів" для студ. напряму підготовки "Автомобільний транстпорт"
Кукурудзяк Ю. Ю.;


МВ до виконання курсової роботи з дисц. «Проектування комплексів обладнання для напилювання» для студ. спец. «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»
Гайдамак О. Л.;


МВ до СРС та практичних робіт з дисц. "Технічна експлуатація автомобілів" (ч.2) для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт"
Кукурудзяк Ю. Ю.;


МВ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" (частина 2) для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт"
Кукурудзяк Ю. Ю.;


МВ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" (частина 3) для студентів напряму підготовки "Автомобільний транспорт"
Кукурудзяк Ю. Ю.;МВ до СРС з вивчення дисципліни "Основи анатомії та фізіології людини" для студентів напряму підготовки "Радіоелектронні апарати"
Штофель Д. Х.;


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрова обробка інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мік-ро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» Б. П. Книш;


МВ до СРС з вивчення дисципліни "Основи біофізики та біомеханіки людини" для студентів напряму підготовки "Радіоелектронні апарати"
Штофель Д. Х.;


МВ до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів четвертого курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» Книш Б. П.;


МВ до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрові методи обробки інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» Книш Б. П.;


МВ Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів третього курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» Книш Б. П., Кулик Я. А.;26 травня 2017

З 17 по 19 травня 2017 р. проводились науково-технічна конференція "Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки. МНТК


З 24 по 25 травня 2017 р. проводились науково-технічна конференція "Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергетики."


04 травня 2017

Вийшли у світ навчальні посібники:

Екологічні аспекти виробництва енергії
Ткаченко С. Й., Боднар Л. А.;


Матеріали електронної техніки
Крилик Л. В., Селецька О. О.;


Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач.
Частина 1. Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г.;


Організіція та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції
Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І.;


Інженерна та комп'ютерна графіка
Мельник О. П., Шевченко А. В., Боцула М. П.;


Цифрове відео- та аудіокодування
Кононов С. П., Тромсюк В. Д.;


Засоби діагностування релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем
Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О.;


Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів.Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів
Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М.;


Комунікологія
Денисюк С. Г.;


Електрохімічні процеси. Теорія та практикум
Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А.;


Перехідні процеси. Розрахунок статичної і динамічної стійкості електричної мережі
Свиридов М. П., Тептя В. В.;


English for Computing I
Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П.;


Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Хом’юк В. В., Хом’юк І. В.;


Теорія електричних та магнітних кіл
Кацив С.Ш.;Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку: лабораторний практикум
Біліченко В. В., Добровольський О. Л. Смирнов Є. В., Огневий В. О.;


Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач: Лабораторний практикум
Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О.;


Опір матеріалів. Частина 2 : лабораторний практикум
Огородніков В. А., Побережний М. І., Грушко О. В.;


Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння з частинними похідними та їх аналіз в системі Maple. Частина 1
Краєвський В. О, Сачанюк-Кавецька Н. В.;


Мікропроцесорна техніка
Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І.;


Охорона праці в галузі та цивільний захист
Кобилянський О. В., Дембіцька С. В.;


Комп’ютерні мережі. Частина 3
Арсенюк І. Р., Яровий А. А.;


Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С.;


Операційне числення. МВ до самостійного вивчення окремих розділів вищої математики для студ. технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання Бондаренко З. В., Крилащук С. А., Клочко В. І.;04 квітня 2017

Вийшов з друку журнал
"Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві"

№ 2 2016 р.
придбати друковану версію переглянути зміст журналу та окремі статті


Вийшли у світ навчальні посібники:

Вища математика. Частина 2. Вступ до математичного аналізу.
Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В.;


Цифрова схемотехніка. Частина 2.
Електронні пристрої і системи

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О.;


English for Computing II
Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П.Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна термодинаміка» (частина 1) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання Остапенко О. П.;


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи електроніки» для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» заочної форми навчання Васілевський О. М., Присяжнюк В. В.;


Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей Адлер О. О., Причепа І. В., Тарасюк Н. М.;


Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з основ вакуумної та плазмової електроніки для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» Кравченко Ю. С.;


Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Основи риторики” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” заочної форми навчання Залюбівська О. Б., Прищак М. Д.;


Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Операційний менеджмент»Ратушняк О. Г.;


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчанняАзаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А.3 квітня 2017

03.04.2017 року в структурі університету на базі комп'ютерного інформаційно-видавничого ценру був створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ)

27 березня 2017

Вийшов з друку журнал "Вісник ВПІ"

№ 1 (130) 2017 р.
придбати друковану версію переглянути зміст журналу та окремі статті


Вийшли з друку:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» Севостьянов І. В.;


Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» Причепа І. В.;


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Холодильна техніка та технологія”, напрям підготовки “Теплоенергетика” Степанов Д. В.


З 15 по 24 березня 2017 р. проводились науково-технічні конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету було представлено біля 1150 доповідей конференція (НТКП ВНТУ)


14 березня 2017

Вийшов з друку перший номер журналу "Педагогіка безпеки"

№ 1 2016 р.
придбати друковану версію переглянути зміст журналуСтворений сайт наукового журналу "Педагогіка безпеки" на ньому виставлені статті першого номеру.

На сайті наукових журналів ВНТУ, додано журнал "Педагогіка безпеки".

Вийшла з друку монографія:

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу


Вийшов з друку часопис "Імпульс" № 2(752) за лютий 2017 р. Профорієнтаційний випуск переглянути

З 15-17 березня 2017 р. проводиться перший етап науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету в секціях гуманітарних та фундаментальних наук та секції Інституту інтеграції навчання з виробництвом конференція (НТКП ВНТУ)


14 лютого 2017

Вийшов з друку журнал "Sententiae"

№ 2 (XXXV) 2016 р.
придбати друковану версію переглянути зміст журналуВийшов з друку журнал "Вісник ВПІ"

№ 6 (129) 2016 р.
придбати друковану версію переглянути зміст журналу та окремі статтіНа новому сайті видавництва ВНТУ, виставлено понад 200 монографій за 2012-2017 роки, матеріали конференцій та останні випуски наукових журналів.


07 лютого 2017

Вийшов з друку журнал "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія"

№3 (37) 2016 р.
придбати друковану версію переглянути зміст журналу та окремі статтіВийшов з друку журнал "Вісник машинобудування та транспорту"

№2 (4) 2016 р.
придбати друковану версію переглянути зміст журналу та окремі статтіМожна подавати доповіді на чергову Науково-технічну конференцію підрозділів Вінницького національного технічного університету конференція (НТКП ВНТУ)

Продовжується введення монографій та матеріалів конференцій на новий сайт видавництва ВНТУ.З НОВИМ РОКОМ!


Вітаємо співробітників КІВЦу,
рідних та близьких,
а також увесь колектив ВНТУ,
з Новим 2017 роком!

Хай здійсняться всі
надії та сподівання!


HAPPY NEW YEAR!


23 грудня 2016

Вийшла з друку монографія:

Слободянюк О. В., Мокін В. Б., Мокін Б. І. Формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання


Готується до друку черговий номер часопису "Імпульс" № 11(750) за грудень 2016 р.

Видана електронна монографія:

Яровий А. А.
Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою
15 грудня 2016

Вийшов з друку журнал "Вісник ВПІ"

№ 5 2016 р.
переглянутиВийшла з друку монографія:

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів


Видана електронна монографія:

Моргун А. С.
Нелінійні проблеми механіки ґрунтів


Вийшли з друку:

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізацій «Підприємництво» і «Виробнича діяльність»6 грудня 2016

Вийшли з друку монографії:

Радомська Л. А., Азарова Л. Є. Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах29 листопада 2016

Вийшла з друку монографія:

Кравчук І. А., Бісікало О. В. Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу


Вийшли з друку навчальні посібники:

Лівінський О. М., Потапова Т. Е., Гарнага В. Л. Міські інженерні споруди.
Частина 1 та частина 2;


Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)». (Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Стасюк Н. Л., Зянько В. В.)

Переданий до друку журнал "Вісник ВПІ" № 5 2016 р.


Підготовлений сайт конференції "Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців" яка відбудеться у ВНТУ з 28.03.2017 – 29.03.2017. Подача доповідей (01.01.2017 - 27.03.2017)

Завершений попередній етап переведення сайту видавництва ВНТУ на систему ОМП, яка дозволяє авторам подавати матеріали монографій та відслідковувати етапи редагування та виготовлення у видавництві.23 листопада 2016

Вийшов з друку часопис "Імпульс" № 10(749) за листопад 2016 р. переглянути

Вийшла з друку монографія:

Савуляк В. І., Шенфельд В. Й. Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів


Вийшли у світ навчальні посібники:

Камінський А. В., Боцула М. П. Основи програмування мовою VBA в середовищі Microsoft excel


Барковська А. А., Дереч В. Д. Лінійна алгебра. Векторні та евклідові простори. Лінійні оператори


Методичні вказівки з “Іноземної мови за професійним спрямуванням” (англійська) для підготовки студентів старших курсів до вступу у магістратуру (Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А.)

Зубенко О. В., Степанова І. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»


15 листопада 2016

Вийшли у світ навчальні посібники:

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2

Вийшов з друку журнал "Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві"

№1 2016
переглянути7 листопада 2016

Вийшли у світ навчальні посібники:

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення


Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція»(Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В.)

Огородник К. В., Мартинюк В. В., Ратушний Т. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів напряму підготовки «Електронні пристрої та системи»

Вийшов з друку журнал "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія"

№2 (36) 2016
переглянутиВийшов з друку часопис "Імпульс" № 9(748) за жовтень 2016 р. переглянути.

Запущено новий сайт часопису "Імпульс". На ньому розміщені усі номери за 2004-2016 рр., які були на старому сайті, а незабаром будуть представлені архівні матеріали газети "За інженерні кадри"Новини 2020

Архів новин 2019   2018