Інформаційний редакційно-видавничий центр
Вінницького національного технічного університету

Новини   2022

Архів новин   2021   2020   2019   2018   2017-2016  11 травня 1994 року на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр (КІВЦ). В 1996 році засновано видавницицтво ВНТУ. 3 квітня 2017 року на базі КІВЦ створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Інформаційний редакційно-видавничий центр забезпечує роботу сайтів наукових журналів, наукових конференцій, монографій та навчальної літератури ВНТУ, виконує повний цикл виготовлення різноманітної поліграфічної продукції від отримання авторських рукописів до кінцевого друкованого або електронного продукту. Читати далі...

НОВИНИ ІРВЦ


З новим 2020 роком!

Здоров'я, щастя, радості,

здійснення мрій та сподівань.

Веселих свят!!!

Happy New Year!


26 грудня 2019

Вийшов у світ журнал:

Педагогіка безпеки № 2 2019


17 грудня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Охорона праці в галузі управління та адміністрування

Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Кашканов В. А., Севостьянов С. М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання


11 грудня 2019

Вийшли у світ журнали:

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2019 № 1 (37)

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5 2019


09 грудня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Природні кам’яні матеріали» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

Поплавський А. В. , Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання студентів з дисципліни «Технології та методи соціологічних досліджень» спеціальностей 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 073 – «Менеджмент»

Грабко В. В., Мошноріз М. М., Бабій С. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Частина 2. Розробка конструкторської документації


06 грудня 2019

Вийшли у світ журнали:

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2018 № 2 (36)

Вісник машинобудування та транспорту, 2019, № 2 (10)


03 грудня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Степанов Д. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика»

Козловський В. О., Лесько О. Й. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина І

Лесько О. Й., Кавецький В. В. Методичні вказівки до формування положення про структурний підрозділ та розробку посадової інструкції працівника підприємства при виконанні практичних робіт з дисципліни «Кадровий менеджмент»

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія


14 листопада 2019

Вийшли у світ матеріали конференції:

Матеріали І МНТК Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН-2019). Матеріали І МНТК, 14-16 листопада, 2019


13 листопада 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 2. Безпека життєдіяльності»

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки

Манжілевський О. Д. Розрахунок та конструювання металообробного обладнання

Кутін В. М., Лесько В. О., Півнюк Ю. Ю. Теорія автоматичного керування

Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 1. Основи охорони праці


12 листопада 2019

Вийшов у світ журнал:

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 2(45) 2019


31 жовтня 2019

Вийшли у світ матеріали конференції:

Збірник наукових праць V МНК Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2019) : мережне видання


31 жовтня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка промислового обладнання» для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


21 жовтня 2019

Вийшли у світ матеріали конференції:

Збірник наукових праць XII МНПК Сучасні технології та перспективи розвитку автотранспорту


18 жовтня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Азарова А. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК. Курсове та дипломне проектування

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання


17 жовтня 2019

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4 2019


10 жовтня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Барабан М. В., Барабан С. В., Бевз О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Web-технології» для студентів спеціальностей 124 – «Системний аналіз», 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Поплавський А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни «Моделювання та прогнозування в публічному управлінні та адмініструванні» для студентів денної форми навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент»

Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння та визначення

Буда А. Г. , Петров О. В. Виконання креслеників та тривимірних моделей машинобудівних виробів за допомогою CAD-системи

Адлер О. О., Руда Л. П., Мацкевічус С. С. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента

Адлер О. О. , Лесько О. Й. Аналіз господарської діяльності

Найко Д. А., Краєвський В. О., Коломієць А. А. Вища математика: лінійна алгебра

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


20 вересня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. , Ранський А. П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кобилянський О. В., Заюков І. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності»

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки»


16 вересня 2019

Вийшлии у світ журнали:

Вісник машинобудування та транспорту, 2019, № 1 (9)

Педагогіка безпеки № 1 2019

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві № 1 2019


02 вересня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Яровий А. А., Барабан С. В. , Перевозніков С. І., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання

Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання


30 серпня 2019

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3 2019


11 липня 2019

Вийшлии у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2 2019

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 1(44) 2019

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2018 №1 (35)


10 липня 2019

Вийшли у світ матеріали конференції:

Збірник наукових праць IV МНПІК Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців


08 липня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Елементи теорії поля. Основні поняття, фор-мули та алгоритми для самостійної роботи студентів

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи

Мартинюк В. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників» для студентів спеціальності 171 «Електроніка»

Мартинюк В. В. , Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки» для студентів спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка


27 червня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів спеціальності «Менеджмент»

Мартинюк В. В., Нікольський О. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікро- та нанотехнології» для студентів спеціальності 153 – Мікро та наносистемна техніка

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності)

Кулик Д. Г., Тихонов В. К. Основи технічної підготовки з футболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки

Сметанюк О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання


12 червня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Вітюк А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Соціальна економіка» спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг»

Бурдейний В. М. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з фізики. Частина 2. Хвильова оптика. Теплове випромінювання

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2


28 травня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Причепа І. В. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт)


20 травня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Присяжна О. Д., Медведєва С. О. Лексично-граматичний практикум з англійської мови за професійним спрямуванням

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців. 4 курс

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека»


23 квітня 2019

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1 2019


22 квітня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Биков М. М., Грищук Т. В., Ковтун В. В. Мікропроцесорні засоби систем управління

Залюбівська О. Б. Педагогічний практикум: методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей


15 квітня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1

ПисаренкоВ. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку


11 квітня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Шуллє Ю. А. Основи енергетичного аудиту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Шуллє Ю. А. Основи енергетичного менеджменту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2


04 квітня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 2

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з українськоїмови для студентів-іноземців 2 курсу

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності»


02 квітня 2019

Вийшов у світ журнал:

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві № 2 2018


29 березня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Прищак М. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи


19 березня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика


15 березня 2019

Вийшли у світ матеріали конференції:

Збірник тез доповідей IІІ МНТК Гідро- та пневмоприводи машин — сучасні досягнення та застосування


12 березня 2019

Вийшли у світ електронні видання:

Бурбело М. Й., Войтюк Ю. П., Мельничук Л. М. Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах


11 березня 2019

Вийшли у світ монографії:

Мізерний В. М. Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі

Корнієнко В. О. Антемюк В. Д. Буряченко О. В. Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації


04 березня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Федотов В. О., Віштак І. В. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Динаміка. Аналітична механіка

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки


04 березня 2019

Вийшли у світ методичні вказівки:

Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістрату-ри спеціальності 073 «Менеджмент»

Несен Л. М., Вітюк А. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг»

Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки»

Абрамович Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина ІІ

Абрамович Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина І

Яровий А. А., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання


01 березня 2019

Вийшли у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6 2018


12 лютого 2019

Вийшли у світ журнали:

Sententiae № 2(XXXVII) 2018


07 лютого 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка»

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»


06 лютого 2019

Вийшли у світ журнали:

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 3(43) 2018


Педагогіка безпеки № 2(3) 2018


05 лютого 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі


28 січня 2019

Вийшли у світ електронні видання:

Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г., Граняк В. Ф. Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перетворювачів енергії в перехідних режимах роботи

Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г. Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів


18 січня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання


17 січня 2019

Вийшли у світ навчальні посібники:

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів.

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху»

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності»Новини 2020

Архів новин 2018 2017-2016