Інформаційний редакційно-видавничий центр
Вінницького національного технічного університету

Новини   2022

Архів новин   2021   2020   2019   2018   2017-2016  11 травня 1994 року на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр (КІВЦ). В 1996 році засновано видавницицтво ВНТУ. 3 квітня 2017 року на базі КІВЦ створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Інформаційний редакційно-видавничий центр забезпечує роботу сайтів наукових журналів, наукових конференцій, монографій та навчальної літератури ВНТУ, виконує повний цикл виготовлення різноманітної поліграфічної продукції від отримання авторських рукописів до кінцевого друкованого або електронного продукту. Читати далі...

НОВИНИ ІРВЦ


З НОВИМ 2021 РОКОМ!

Здоров'я, щастя, радості,

здійснення мрій та сподівань.

Веселих свят!!!

Happy New Year!


28 грудня 2020

Вийшов у світ журнал:

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 3(49) 2020


24 грудня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання

Причепа І. В., Адлер О. О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів технічних спеціальностей

Крилик Л. В., Яровий А. А., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки»


23 грудня 2020

Вийшли у світ монографії:

Буславець О. А., Лежнюк П. Д. , Черемісін М. М. Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах

Ковальчук М. Б. Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей

Хом’юк І. В., Петрук В. А., Голюк О. А., Хом’юк В. В. Інноваційні технології в освітньому процесі


9 грудня 2020

Віктор Біліченко

Вітаємо професора
Віктора Вікторовича Біліченка
з обранням ректором
Вінницького національного технічного університету!24 листопада 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. Електричні системи і мережі. Ч.1

Граняк В. Ф. Теорія електричних та електронних кіл. Ч.2

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті

Біліченко В. В., Шиліна О. П. Організація наукових досліджень в галузі транспорту


16 листопада 2020

Вийшов у світ журнал:

Вісник машинобудування та транспорту 2020 № 1


2 листопада 2020

Вийшла у світ монографія:

Зянько В. В., Дун Сінтїн, Нікіфорова. Л. О. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу


15 жовтня 2020

Вийшли у світ матеріали конференції:

КУСС-2020. XV МНТК, 8-10 жовтня 2020 р.


12 жовтня 2020

Вийшли у світ журнали:

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві №1(28), 2020

Sententiae т.39(1) 2020


09 жовтня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань


06 жовтня 2020

Вийшли у світ монографії:

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу

Яненкo O. П. , Шевченкo K. Л., Кичак В. M. Методи та засоби формування, оброблення та використання низькоінтенсивних електромагнітних сигналів

За заг. ред. Леська О. Й., Бурєннікової Н. В., Козловського.В. О. Економічні перетворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи


01 жовтня 2020

Вийшли у світ матеріали конференції:

«Знання. Освіта. Освіченість», V Mіжнародна науково-практична конференція, 1-2 жовтня, 2020 р.


01 жовтня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій : навчальний посібник

Співак О. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів в теплоенергетиці» для студентів спеціальності 144 – «Теплоенергетика»

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерні мережі


29 вересня 2020

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3 2020


03 вересня 2020

Вийшла у світ монографія:

Багацький В. О. , Багацький О. В. Методи та технічні засоби визначення якості комунальних послуг

Левицький С. М., Бомбик В. С. Система керування мережевим багаторівневим інвертором напруги

Грійо Тукало О. Ф., Ткаченко О. М., Крупельницький Л. В. Пошук заданих фрагментів в архіві аудіо записів із застосуванням kd-дерев


10 липня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Яровий А. А., Ваховська Л. М., Крилик Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 : навчальний посібник

Шиліна О. П., Савуляк В. І. , Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи

Богач І. В. , Краковецький О.Ю. , Крилик Л. В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD

Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II

Зінько О. В., Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до теми «Національно-культурне відродження України ХІХ ст.» з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей


1 липня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Ч. 1.

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Ч. 2.

Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Державний кредит»

ВітюкА. В., Штанько О. С., Семцов В. М. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання

Хом’юк І. В.,Хом’юк В. В. Вища математика. Ч. 3. Функції багатьох змінних : практикум

Пономарчук І. А., Анохіна К. В. Опалення. Практикум : навчальний посібник

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Суспільна сфера спілкування

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Комунікативні теми

Присяжна О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи

Дубчак О. В., Кравець Н. М., Трач І. А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів спеціальностей: 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища»

Коломієць А. А., Клочко В. І., Краєвський В. О. Практикум з вищої математики: обчислення границь


19 червня 2020

Вийшли у світ журнали:

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві №2(27), 2019

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 1(47) 2020

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №2 2019

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1 2020

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2 2020


29 травня 2020

Вийшли у світ матеріали конференції:

«ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2020», XII Mіжнародна науково-практична конференція ІОН-2020, 26-29 травня, 2020 р.


17 травня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Слободян Н. М. , Пономарчук І. А. Вантажопідйомні машини

Слободян Н. М. , Пономарчук І. А. Системи транспортування газу для комунальних та промислових підприємств

Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина I


27 лютого 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання

Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 1. Індивідуальні завдання

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення ля іноземних громадян». Говоріння. Частина 1. Особистісна сфера спілкування

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель

Буда А. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей денної форми навчання. Частина 1

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в теплоенергетиці

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. Комп’ютерна графіка


20 лютого 2020

Вийшла у світ монографія:

Ковтун В. В. Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом


14 лютого 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Терешкевич Л. Б. Оптимізація режимів електроспоживання

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» для студентів денної та заочної форм навчання

Зозуля І. Є., Стадній А. С. , Мошноріз М. М. Аудіювання на уроках української мови як іноземної для іноземних студентів І‒ІІІ курсів

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі


12 лютого 2020

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6 2019


10 лютого 2020

Вийшла у світ монографія:

Левицький С. М., Бомбик В. С. Система керування мережевим багаторівневим інвертором напруги


06 лютого 2020

Вийшов у світ журнал:

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 3(46) 2019


03 лютого 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Моргун А. С., Сорока М. М. Оцінка, прогноз, управління напружено-деформованим станом будівельних конструкцій

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. Види дієслова: методичні вказівки до самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців 2 курсу усіх спеціальностей


31 січня 2020

Вийшов у світ біобібліографічний покажчик:

Анатолій Петрович Ранський : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження


30 січня 2020

Вийшов у світ журнал:

Sententiae 38(2) 2019


23 січня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина ІІ

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Програмовані логічні інтегральні схеми» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні прилади та пристрої квантової електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні пристрої та системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптоелектроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптотехніка» для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «ПЛІС та їх програмування» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»


17 січня 2020

Вийшли у світ навчальні посібники:

Кашканов В. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Мошноріз М. М., Бабій С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент»

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання

Костриця Н. М., Зозуля І. Є. Розвиток монологічного мовлення в іноземних студентів

Остапенко-Боженова А.В., Каплун В. А. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека»

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Концепція підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності. Рекомендації до створення методичного забезпечення дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців механічної інженерії призначені для викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з механічної інженерії


10 січня 2020

Вийшов у світ навчальний посібник:

Крупельницький Л. В. , Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1


03 січня 2020

Вийшли у світ матеріали конференції:

Енергоефективність в галузях економіки України. МНТК, 12-14 листопада 2019 р.Новини   2021 Архів новин 2019    2018     2017-2016