Інформаційний редакційно-видавничий центр
Вінницького національного технічного університету

Новини   2022

Архів новин   2020   2019   2018   2017-2016  11 травня 1994 року на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр (КІВЦ). В 1996 році засновано видавницицтво ВНТУ. 3 квітня 2017 року на базі КІВЦ створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Інформаційний редакційно-видавничий центр забезпечує роботу сайтів наукових журналів, наукових конференцій, монографій та навчальної літератури ВНТУ, виконує повний цикл виготовлення різноманітної поліграфічної продукції від отримання авторських рукописів до кінцевого друкованого або електронного продукту. Читати далі...

НОВИНИ ІРВЦ


31 грудня 2021

З ПРИЙДЕШНІМ 2022 РОКОМ!

Здоров'я і щастя вам,

вашим рідним та ближнім.

Здійснення мрій та сподівань.

Гарних свят!!!

Happy New Year!


14 грудня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

 

Уклад.: Козловський В. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємництва» та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності»

 

 


13 грудня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

 

Уклад.: Козловський В. О. Причепа І. В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Виробниче і комерційне підприємництво» та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності»

 

 


10 грудня 2021

Вийшлов у світ журнал:

 

«Вісник Вінницького політехнічного інституту»

№ 5 за 2021 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті visnyk.vntu.edu.ua

 

 

 


9 грудня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

 

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М.

Українська мова. Практичний правопис

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


8 грудня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

 

Савуляк В. І.

Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


3 грудня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Коваль Н. О.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Банківський менеджмент»

 

 

 

Уклад.: Коваль Н. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Банківський маркетинг»

 

 


2 грудня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

 

Уклад.: Лесько О. Й.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності»

 

 


30 листопада 2021

Вийшлов у світ журнал:

 

«Sententiae»

том 40 No 2 за 2021 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті sententiae.vntu.edu.ua

 

 

 


29 листопада 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

 

Уклад.: Джеджула В. В.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу»

 

 


26 листопада 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Єпіфанова І. Ю.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Управління інноваціями»

 

 

 

Уклад.: Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»

 

 


25 листопада 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Козловський В. О., Лесько О. Й.

Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності». 3-є видання, переробл. і доповнене

 

 

 

Уклад.: Лесько О. Й.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Кадровий менеджмент» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ»

 

 


24 листопада 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

 

Поліщук Л. К., Савуляк В. І., Шиліна О. П.

Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування»

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад.: Д. І. Катєльніков, О. О. Дудник, А. В. Денисюк.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з проектування UML діаграм в ході виконання курсових робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів спеціальності 121 − «Інженерія програмного забезпечення»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


23 листопада 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

 

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф., Сухоруков С. І., Молодецька Т. І.

Механіка матеріалів та конструкцій. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


22 листопада 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

 

Іванчук Я. В., Месюра В. І., Яровий А. А., Манжілевський О. Д.

Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


19 листопада 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М.

Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина 1. Особливі грунтові умови. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 

 

Уклад.: Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М.

Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина ІІ. Реконструкція і підсилення. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 


18 листопада 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва та торгівлі». Ч.1.

 

 

 

Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва та торгівлі». Ч.2.

 

 


17 листопада 2021

Вийшов у світ eлектронний збірник наукових праць:

 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції “Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки”, 16-17 листопада 2021 року

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


16 листопада 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

 

А. Д. Слободяник, С. Є. Тужанський, В. М. Сайчук.

Фізика. Теорія коливань та хвиль

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


15 листопада 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

 

Ю. В. Малогулко, О. Б. Бурикін, Т. Л. Кацадзе, В. В. Нетребський.

Електричні системи і мережі. Частина 2

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


12 листопада 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: К. В. Бауман.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна підготовка, утримання та експлуатація міського середовища» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 

 


11 листопада 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Л. О. Нікіфорова, В. В. Карпінець, А. А. Шиян, О. К. Поліщук.

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і структури даних в економіці»

 

 

 


10 листопада 2021

Вийшов у світ лабораторний практикум:

 

 

В. В. Кулик, Ю. В. Малогулко, В. В. Тептя, О. Б. Бурикін.

Відновлювані джерела енергії в електричних мережах

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


9 листопада 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: С. В. Риндюк, М. А. Максименко.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво» для студентів 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство»

 

 

 

 

Уклад.: С. В. Риндюк, Л. В. Кучеренко.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Реконструкція міського середовища» для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 

 


8 листопада 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. І. В.  Шварц.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


5 листопада 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Т. М. Білоконь, І. В.  Шварц, А. С. Краєвська.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інноваційна діяльність» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


4 листопада 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. О. О. Ткачук.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Біологія»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


2 листопада 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

 

В. В. Зянько.

Основи мікроекономіки

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


27 жовтня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. О. Ю. Софина, Я. А. Кулик.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 126 «Інтелектуальні системи та технології» всіх форм навчання

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


21 жовтня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. О. В. Безсмертна.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Функціональна логістика» студентами денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 075 – Маркетинг та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


12 жовтня 2021

Вийшлов у світ журнал:

 

«Вісник Вінницького політехнічного інституту»

№ 4 за 2021 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті visnyk.vntu.edu.ua

 

 

 


11 жовтня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

 

Уклад.: А. В. Вітюк.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальностей: 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг» та 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання

 

 

 

Уклад.:В. В. Кавецький, В. О. Козловський, О. Й. Лесько.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 - Менеджмент.

 

 

 


6 жовтня 2021

Вийшлов у світ електронний конспект лекцій:

 

В. В. Тептя, В. В. Кулик

Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах

 

Ознайомитися можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


4 жовтня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

 

Уклад.: А. В. Вітюк.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, тор гівля та біржова діяльність» всіх форм навчання

 

 

 

Уклад.: І. В. Віштак, О. В. Кобилянський, Н. О. Васаженко.

Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузей знань 13 – Механічна інженерія, 27 – Транспорт

 

 

 


2 жовтня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Л. М. Магас.

Методичні вказівки з підготовки до єдиного вступного іспиту з англійської мови до частини «Читання»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


1 жовтня 2021

Вийшлов у світ журнал:

 

«Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія»

№ 2 за 2021 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті itce.vntu.edu.ua

 

 

 


28 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

Й. Й. Білинський, Б. П. Книш.

Цифрова схемотехніка. Електронно-обчислювальні пристрої

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


24 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. М. Кичак.

Напрямні телекомунікаційні системи

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


22 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

О. К. Колесницький, В. І. Месюра.

Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


20 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

В. A. Макаров, Т. В. Макарова, С. В. Цимбал.

Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


16 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. І. Сухоруков.

Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


15 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

М. Й. Бурбело, С. В. Бевз, О. М. Кравець.

Математичні задачі електроенергетики

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


14 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

А. С. Моргун, І. М. Меть.

Динаміка та стійкість споруд

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський.

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 2 «Основи охорони праці» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей.

 

 

 

 


13 вересня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

 

Уклад.: А. В. Вітюк.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальностей: 051 – «Економіка»», 075 – «Маркетинг» та 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання

 

 

 

Уклад.: С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський.

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 1 «Безпека життєдіяльності» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей.

 

 

 


10 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

Н. М. Малініна, І. В. Причепа, Л. П. Руда, Д. П. Мельничук.

Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 2

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


9 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

Н. М. Малініна, І. В. Причепа, Л. П. Руда, Д. П. Мельничук.

Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 1

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


8 вересня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Д. П. Мельничук.

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 

 


7 вересня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. В. Б. Мокін, С. О. Жуков, Є. М. Крижановський.

Методичні вказівки до виконання та оформлення бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Прикладні інформаційні технології») :

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

Уклад. С. О. Жуков.

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


6 вересня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. А. Р. Ящолт, М. В. Дратований.

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

Уклад. О. М. Козачко.

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


3 вересня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Є. М. Крижановський, І. В. Варчук.

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Технології веб-картографування» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

Уклад. Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт.

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з дисципліни «Технології веб-розробки» для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


2 вересня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Є. М. Крижановський, І. В. Варчук.

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з дисципліни «Бази даних та системи управління базами даних» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології» та 124 «Системний аналіз»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

Уклад. В. Б. Мокін, О. Б. Мокін, М. В. Дратований.

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


1 вересня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. В. М. Дубовой, М. С. Юхимчук, А. В. Галущак.

Задачі з аналізу і моделювання систем: збірник задач для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютеро-інтегровані технології» : електронний збірник задач комбінованого (локального та мережного) використання

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


31 серпня 2021

Запрацював сайт ІНСТИТУТ КОНФУЦІЯ Вінницького національного технічного університету 文尼察国立技术大学孔子学院 який розроблений та підтримується співробітниками ІРВЦ

Інститут Конфуція – система науково-навчальних закладів, яка здійснює популяризацію китайської мови та культури.

Інститут Конфуція пропонує вивчення китайської мови та культури з викладачами-носіями мови, святкування подій за китайським календарем для заглиблення у світ культури та повсякденного життя Китаю, різноманітні цікавинки та ігри.

З 13 вересня 2021 року розпочнуться заняття на курсах з вивчення китайської мови (групи для початківців та для продовжуючих). Для запису на курси вам необхідно заповнити анкету (форму).

 Заняття відбуватимуться

 вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 (Будівельний корпус ВНТУ)

 тел. 095-549-42-39, 655-697

Інститут Конфуція допоможе вам у здійсненні мрії про вивчення китайської мови!

 

 


30 серпня 2021

Виготовлене замовлення навчального відділу ВНТУ з виготовлення вісьми типів журналів навчальної документації та Навчальної картки здобувача вищої освіти ВНТУ

Продукція передана на склад

 

 


12 серпня 2021

Вийшлов у світ журнал:

 

«Вісник Вінницького політехнічного інституту»

№ 3 за 2021 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті visnyk.vntu.edu.ua

 

 

 


26 липня 2021

Вийшлов у світ журнал:

 

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві,

№2, 2020 р.

 

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті stmkvb.vntu.edu.ua

 

 

 


23 липня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Р. Н. Квєтний, О. М. Бевз, О. В. Бісікало, Р. В. Маслій.

Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

 

 

 

 


22 липня 2021

Вийшлов у світ Збірник тез доповідей

 

II-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2021»

13 – 15 травня 2021 р.

 

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


21 липня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський

Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 153, 163, 171 і 172.

 

 

 

 


20 липня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. І. А. Трач, Н. М. Кравець, О. В. Дубчак.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Промислова екологія» для студентів спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


19 липня 2021

Вийшлов у світ журнал:

 

Вісник машинобудування та транспорту

№1(13) 2021 р.

 

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті vmt.vntu.edu.ua

 

 

 


16 липня 2021

Запрацював сайт Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Відбудеться у період з 13-15 жовтня 2021 року.

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку:

- методів підвищення ефективності вузлів і пристроїв у системах радіотехніки та телекомунікацій на підставі аналізу, синтезу й оптимізації їх структурних та принципових (електричних) схем і режимів роботи;

- принципів побудови радіотехнічних і телевізійних елементів, удосконалення технології виробництва вузлів та пристроїв різного призначення на підставі використання нових фізичних, хімічних, біологічних та інших явищ;

- питань сучасних проблем радіоелектроніки, телекомунікацій, приладобудування, біомедичної інженерії, використання сучасних інформаційних технологій в галузі радіоелектронних, телекомунікаційних та біомедичних систем.

 

Адреса сайту conferences.vntu.edu.ua.


 


15 липня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Ю. Ю. Іванов.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Теорія штучного інтелекту» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


14 липня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Ю. Ю. Іванов.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


13 липня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

М. Й. Бурбело, С. М. Левицький, Ю. В. Лобода.

Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання

 

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


12 липня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, Н. В. Васаженко.

Безпека життєдіяльності. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»

 

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


9 липня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Ю. Ю. Іванов.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дискретна математика» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


8 липня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Р. Н. Квєтний, І. В. Богач, М. В. Барабан, І. В. Варчук, В. В. Гармаш.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи комп’ютерних обчислень» для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


7 липня 2021

Вийшли у світ електронні методичні вказівки:

 

Уклад. Ю. Ю. Іванов, С. Г. Кривогубченко.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Обробка великих масивів даних» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології»

 

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 


6 липня 2021

Вийшлов у світ Збірник тез доповідей

 

IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції

«Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування».

17-21 березня 2020 р.

 

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


5 липня 2021

Запрацював сайт Міжнародної науково-технічної конференції Оптимальне керування електроустановками

Приурочена 50-річчю кафедри «Електричні станції та системи»

Відбудеться у період з 19 жовтня 2021 року по 21 жовтня 2021 року.

Метою конференції є обговорення питань оптимального керування в електроенергетичних та електромеханічних системах для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку цієї галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам енергії, розосередженим джерелам енергії в локальних системах, перетворенню електроенергії та електроощадним технологіям. 

Адреса сайту conferences.vntu.edu.ua.


 


1 липня 2021

Запрацював сайт конференції Міжнародний з’їзд екологів «VІІІ Міжнародний з’їзд екологів (2021)»

 

Відбудеться у період з 22 вересня 2021 року по 24 вересня 2021 року.

 

Адреса сайту conferences.vntu.edu.ua.


 

 

 

29 червня 2021

Вийшлов у світ журнал:

 

«Вісник Вінницького політехнічного інституту»

№ 2 за 2021 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті visnyk.vntu.edu.ua

 

 

 25 червня 2021

Вийшов у світ електронний навчальний посібник:

 

А. А. Коломієць, Я. В. Крупський, О. І. Тютюнник, К. І. Коцюбівська.

Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання

 

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


24 червня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

О. Д. Панкевич, О. І. Ободянська, О. В. Титко.

Теплопостачання

 

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


23 червня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, С. С. Пугач.

Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» : практикум

 

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


22 червня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

М. Г. Прадівлянний, Н. В. Рибко, А. А. Слободянюк.

Практикум для самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальностей 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг»

 

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua

 

 

 


18 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Л. О. Нікіфорова.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»

 

 

 

 


17 червня 2021

Вийшов у світ журнал:

 

 

 

«Sententiae»

Вип. 39 No 2 за 2020 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті Sententiae

 

 

 


16 червня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

В. О. Огневий, В. Л. Крещенецький, Ю. Ю. Бурєнніков

 

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів: курсове проектування

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua
та ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: Л. О. Нікіфорова.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Нормування та оплата праці в галузях економіки» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога)

Ознайомитись можна на сайті ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 

 

 

Вийшов у світ журнал:

 

 

«Вісник Вінницького політехнічного інституту»

№ 1 за 2021 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті visnyk.vntu.edu.ua

 

 


15 червня 2021

Вийшли у світ журнали:

 

 

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія

№ 1(50) за 2021 рік.

 

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті itce.vntu.edu.ua

 

 

 

 

 

Педагогіка безпеки

том 5, №1 за 2020 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті pedbezpeka.vntu.edu.ua

 


14 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.:О. Д. Мельник, С. О. Медведєва, Н. М. Гадайчук

Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи. Частина 2

 

 


11 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: В. А. Кашканов, А. А.  Кашканов, В. П. Кужель

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання

 

 

 

 

Уклад.: Я. Г. Скорюкова, О. В. Слободянюк

Методичні вказівки до виконання графічних завдань з технічного креслення для студентів галузей знань 12 - Інформаційні технології, 14 - Електрична інженерія, 15 - Автоматизація та приладобудування, 16 - Хімічна та біоінженерія, 17 - Електроніка та телекомунікації, 18 - Виробництво та технології»

 

 

 


10 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: В. О. Козловський, О. Й. Лесько

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ»

 

 

 

Уклад.: В. О. Козловський, О. Й. Лесько, В. В. Кавецький

Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт

 

 


9 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: А. А. Чхань, О. А. Колос

Основи тактичної підготовки з волейболу на факультативних заняттях

 

 

 

Уклад.: Л. П. Руда, І. В. Причепа

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Аудит» студентами спеціальності 073 «Менеджмент»

 

 


8 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, С. В. Барабан, В. П. Майданюк

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки»

 

 

 

Уклад.: М. С. Лемешев, О. В. Березюк

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» Частина 2. Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 


7 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: М. С. Лемешев, О. В. Березюк

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Частина 1. Основи охорони праці для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 

 

Уклад.: А. В. Вітюк

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетингове та бізнес-планування» для студентів спеціальності 075 – «Маркетинг» всіх форм навчання

 

 


6 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: В. В. Зянько, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Л. М. Ткачук

Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності)

 

 


4 червня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

 

Уклад.: В. І. Месюра, Я. В. Іванчук, О. К. Колесницький

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»

 

 


3 червня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

О. Г. Ратушняк, О. Г. Лялюк

 

Самоменеджмент

 


2 червня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

Ю. П. Войтюк, Д. Г. Писаренко

 

Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд

 


1 червня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

 

В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко, М. С. Юхимчук, А. В. Галущак

 

Моделювання об’єктів і систем

 


28 травня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: В. А. Кашканов, А. А. Кашканов

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання

 


26 травня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: І. Є. Зозуля, А. С. Стадній, Ю. В. Поздрань

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна».

Ділові папери».

 


24 травня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: В. А. Кашканов, А. А. Кашканов, В. П. Кужель

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання.

 


20 травня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

В. В. Джеджула

 

Вентиляція та кондиціювання громадських об’єктів

 


17 травня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: В. А. Кашканов, А. А. Кашканов, В. П. Кужель

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання

 


14 травня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна

 

Будівельна теплофізика

 


12 травня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: В. А. Кашканов, А. А.  Кашканов, В. П. Кужель

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання

 


26 квітня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: В. А. Іщенко.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інженерна геологія» [Електронний ресурс]

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua


21 квітня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: Л. О. Нікіфорова.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання [Електронний ресурс]

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua


16 квітня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: К. В. Овчинников, В. В. Гармаш.

Методичнi вказiвки до виконання розрахунково-графiчної роботи з дисциплiни «Мiкропроцесорна технiка» для студентiв усiх освiтнiх програм i форм навчання спецiальностей: 126 – «Iнформацiйнi системи та технологiї», 151 – «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» [Електронний ресурс]

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua


9 квітня 2021

Запрацював сайт Міжнародної науково-технічної конференції Перспективи розвитку машинобудування та транспорту

Конференція відбудеться 13-15 травня 2021 року

Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення найновішої наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку галузевих технологій та обладнання, автомобільної техніки і технологій, методів динаміки машин та споруд, матеріалознавства і обробки металів тиском, а також пропаганди наукових досягнень провідних вчених України і зарубіжних країн.

Адреса сайту conferences.vntu.edu.ua.


 


6 квітня 2021

Запрацював Каталог видань за авторами

Каталог видань містить перелік усіх навчальних видань для кожного зі співавторів за період 2013 - роки. Автори розташовані в абетковому порядку. Для переходу до авторського переліку натисніть символ з першою літерою прізвища.

Адреса сайту posibnyky.vntu.edu.ua.

 


26 березня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: В. Л. Крещенецький, В. О. Огневий, Є. В. Смирнов.

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 


19 березня 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: В. Л. Крещенецький, В. О. Огневий, Є. В. Смирнов.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»

Ознайомитися можна на сайті Навчальні посібники ВНТУ самостійні електронні видання (Електронні видання, що не мають друкованого аналога) ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 


5 березня 2021

Вийшов у світ журнал:

«Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»

№ 1 за 2020 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті oeipt.vntu.edu.ua

 


3 березня 2021

Вийшов у світ електронний навчальний посібник:

 

Н. О. Біліченко, Д. О. Галущак, В. Л. Крещенецький, С. В. Цимбал

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

Ознайомитись можна на сайті press.vntu.edu.ua
та ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua

 


2 березня 2021

Запрацював сайт V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців.
Цей сайт створений та підтримується співробітниками ІРВЦ.

Адреса конференції conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2021. На сайті розміщені вимоги та зразки оформлення матеріалів, форма заявки.

Матеріали можна подати через сайт конференції до 24 березня, початок конференції 25 березня.


26 лютого 2021

Вийшов у світ журнал:

«Вісник Вінницького політехнічного інституту»

№ 6 за 2020 рік.

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті visnyk.vntu.edu.ua

 


25 лютого 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: Ткачук Л. М., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання.

 


24 лютого 2021

Вийшов у світ журнал:

 

«Вісник машинобудування та транспорту»

Том 12 № 2 за 2020 рік

Ознайомитися з матеріалами журналу можна на його сайті vmt.vntu.edu.ua

 


23 лютого 2021

Вийшов у світ практикум:

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В.

ОСНОВИ ВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

 


12 лютого 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність, аналіз, облік та аудит зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання.

 


10 лютого 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: Сметанюк О. А., Карачина Н. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.

 


5 лютого 2021

Вийшли у світ методичні вказівки електронне видання:

Уклад. С. М. Кватернюк. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології захисту водних ресурсів» для студентів спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» [Електронний ресурс]


3 лютого 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: Колодний В. В., Озеранський В. С., Прозор О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки».

 

Уклад. Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент».


2 лютого 2021

Вийшли у світ методичні вказівки:

Уклад.: Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів денної та заочної форм навчання.

Уклад. Бондаренко Є. А. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» змістовного модуля 2 для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.


29 січня 2021

Віктор Біліченко

Вітаємо професора
Віктора Вікторовича Біліченка
з призначенням на посаду ректора
Вінницького національного технічного університету!27 січня 2021

Вийшов у світ навчальний посібник:

Манжілевський О. Д., Іскович-Лотоцький Р. Д. Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування


19 січня 2021

Запрацював сайт ювілейної п'ятдесятої Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ.
Цей сайт створений та підтримується співробітниками ІРВЦ.

Цього року конференцію, згідно з наказом ректора, планується провести з 10 по 12 березня у 10 підрозділах університету. З вимогами до оформлення та правилами з реєстрації та подання доповіді можна ознайомитися на нашому сайті.

Вже можна подавати свої доповіді на сайті відповідного підрозділу. Там також є вимоги до оформлення тез чи доповідей. Заходьте на сайт своєї конференції через головну сторінку конференцій ВНТУ, або через загальну сторінку НТКП ВНТУ.

Якщо у вас є питання, зауваження чи пропозиції щодо сайту конференцій ВНТУ, будьте ласкаві, пишіть на адресу irvc.vntu@gmail.com


6 січня 2021

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5 2020. Зокрема, вміщено актуальне дослідження «Інформаційна технологія аналізу та прогнозування кількості нових випадків захворювань на коронавірус SARS-COV-2 в Україні на основі моделі Prophet» авторів В. Б. Мокін , А. В. Лосенко, А. Р. Ящолт


1 січня 2021

З НОВИМ 2021 РОКОМ!

Здоров'я, щастя, радості,

здійснення мрій та сподівань.

Веселих свят!!!

Happy New Year!Архів новин   2020   2019    2018     2017-2016