Інформаційний редакційно-видавничий центр
Вінницького національного технічного університету

Новини   2022

Архів новин   2021   2020   2019   2018   2017-2016  11 травня 1994 року на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр (КІВЦ). В 1996 році засновано видавницицтво ВНТУ. 3 квітня 2017 року на базі КІВЦ створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Інформаційний редакційно-видавничий центр забезпечує роботу сайтів наукових журналів, наукових конференцій, монографій та навчальної літератури ВНТУ, виконує повний цикл виготовлення різноманітної поліграфічної продукції від отримання авторських рукописів до кінцевого друкованого або електронного продукту. Читати далі...

НОВИНИ ІРВЦЗ новим 2019 роком!

Здоров'я, щастя, радості,

здійснення мрій та сподівань.

Веселих свят!!!

Happy New Year!


28 грудня 2018

Вийшов у світ журнал:

Вісник машинобудування та транспорту № 2, 2018


22 грудня 2018

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2018


18 грудня 2018

Вийшли у світ матеріали конференції:

Інноваційні технології в будівництві-2018. МНТК 13-15 листопада 2018 р.


17 грудня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Розводюк М. П. , Левицький C. М. , Бомбик В. С. Розрахунок і конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Курсове проектування

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 1. Основи охорони праці»

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»


14 грудня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Крилик Л. В., СелецькаО. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати. ЛП

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати. НП

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дис-ципліни «Психологія» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»

Вітюк А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Митна справа» для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи)


5 грудня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Основи аналогової техніки

Козловський В. О., Лесько О. Й. Виробниче та комерційне підприємництво

Барабан С. В., Звягін О. С., Коваль К. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія електричних кіл і сигналів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»

Поліщук Л. К. Верстатні комплекси. Проектування роботів та маніпуляторів. Частина 1

Бондаренко Є. А., Кутін В. М., Лежнюк П. Д. Навчальний посібник до розділу «Охорона праці» в магістерських кваліфікаційних роботах для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Терешкевич Л. Б., Демов О. Д., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


29 листопада 2018

Вийшли у світ монографії:

Корнієнко В. О., Аксельрод Р. Б. Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування

Корнієнко В. О., Неприцька Т. І. Політична відповідальність української владної еліти

Поліщук Л. К. Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин


22 листопада 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Білинський Й. Й., Нікольський О. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»

Бортник Г. Г., Васильківський М. В. Методичні вказівки до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Телекомунікації») для студентів денної та заочної форм навчання

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей

Шевченко А. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрізи» з дисципліни «Інженерна графіка»

Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи автоматизації теплотехнічних установок»

Руда Л. П. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів cпеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 132 – «Матеріалознавство», 133 – «Галузеве машинобудування»


20 листопада 2018

Вийшов у світ журнал:

Педагогіка безпеки том 3, № 1, 2018


9 листопада 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання

Підлужняк О. І., Колос О. А., Горбатий А. Ю. Основи технічної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки


6 листопада 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Поздрань Ю. В., Азарова Л. Є. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова (для іноземців)» 1 курсу

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання, що навчаються за скороченим терміном підготовки

Мартинюк В. В., Огородник К. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні напрямки електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»


2 листопада 2018

Вийшов у світ журнал:

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 2(42) 2018


30 жовтня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Суприган О. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів та систем» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка»

Васiлевський О. М., Овчинников К. В., Присяжнюк В. В. Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Крилик Л. В., Селецька О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка»

Суприган О. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»


26 жовтня 2018

Вийшов у світ журнал:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4-2018


23 жовтня 2018

Вийшли у світ монографії:

Кухарчук В. В., Кацив С. Ш., Граняк В. Ф., Биковський С. О. Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів

Кашканов А. А. Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод

Корнієнко В. О., Бобрук А. М. Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві

Поздрань Ю. В. Російсько-український словник» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті


17 жовтня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г. , Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання

Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г. , Собчук Н. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладне програмування" для студентів спеціальності "Комп’ютерна інженерія" заочної форми навчання


11 жовтня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах

Степанова І. С., Варчук Л. В. Методичні вказівки «Перевірка знань німецької мови студентами 1 курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль»

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи

Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нейромережеві методи обчислювального інтелекту» для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання

Бевз О. М. , Барабан М. В. , Паламарчук Є. А. , Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»

Сілагін О. В. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»

Сілагін О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»

Суприган О. І. Методичні вказівки лабораторного практикуму з дисципліни «Технології захисту інформації» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»


08 жовтня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Лужецький В. А., Остапенко-Боженова А.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дис-ципліни «Основи комп’ютерної техніки»

Манжілевський О. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Мікропроцесорна техніка»

Кожем’яко А. В., Безкревний О. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування оптико-цифрових систем» для студентів спеціальності152 ‒ «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (освітня програма «Лазерна техніка та оптоінформатика»)

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні


03 жовтня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Степанова Н. Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика»

Тихонов В. К., Тихонова С. В. Основи технічної підготовки з гандболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки

Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоощадні та відновлювальні системи теплопостачання»

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електричне обладнання станцій та підстанцій

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Креслення. Частина II. Елементи нарисної геометрії та проекційне креслення


01 жовтня 2018

Вийшли у світ матеріали конференції:

Знання. Освіта. Освіченість - 2018. ІV Міжнародна НПК, 28-29 вересня 2018 р., м. Вінниця


25 вересня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В. Англійська мова для студентів машинобудівних спеціальностей. Частина 1

Петрук В. А. , Прозор О. П. Вища математика з прикладними задачами. Частина 1

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Консолідована інформація»

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем»

Медведєва С. О., Присяжна О. Д., Тульчак Л. В. Збірник текстів та вправ англійською мовою: лазерна та оптоелектронна техніка. Частина 1


14 вересня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Огородник К. В. , Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Лежнюк П. Д. , Рубаненко О. Є. , Гунько І. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» на тему «Визначення місць секціонування розподільних електричних мереж»

Ткаченко С. Й. , Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Енергоефективність та енергоаудит"

Огородник К. В. , Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування мікро- та наноелектронних приладів» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»


12 вересня 2018

Вийшли у світ журнали:

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2017 №2 (34)

Sententiae Vol. XXXVII Is.1 2018

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3-2018


10 вересня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В. Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів-менеджерів. Частина 1

Зозуля І. Є. , Мошноріз М. М. Розмовно-лексичний курс з української мови для слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник для іноземних студентів

Семеренко В. П. Технології паралельних обчислень

Булава Н. Ю. Українська мова. Тестові завдання для слухачів-іноземців підготовчого відділення


30 серпня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Гречановська О. В. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури. Народознавство» для студентів вищих технічних навчальних закладів

Тарасюк Н. М. , Лесько О. Й., Адлер О. О. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Системи технологій» студентами спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання

Савуляк В. І. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів» для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Пурдик В. П. Технологія машинобудування

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розробка та дослідження технологій нанесення покриттів»для студентів спеціальності «Матеріалознавство»

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для фахівців з інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем. Частина 1. Основи охорони праці

Прадівлянний М. Г. , Кравець Т. А. , Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням

Стадній А. С. , Мошноріз М. М. Українська мова. Анотування та реферування (для іноземних студентів 3 курсу)

Сташкевич І. А., Дубова І. О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з української мови для студентів-іноземців 3-го курсу всіх спеціальностей

Джеджула В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція та кондиціювання повітря промислових об’єктів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Яровий А. А., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення експертних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання


17 липня 2018

Вийшов у світ журнал:

Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві № 1, 2018


17 липня 2018

Вийшов у світ підручник:

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка


09 липня 2018

Вийшли у світ монографії:

Боровська Т. М. Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування

Лобатюк Ю. А., Мокін О. Б., Мокін Б. І. Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда


09 липня 2018

Вийшли у світ матеріали конференції:

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 29-30 березня 2018 р.


02 липня 2018

Вийшли у світ методичні вказівки:

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») Укладачі: Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., ВознякО. М.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та захист розподілених інформаційних ресурсів» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека», (освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») Укладач: Хошаба О. М.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика Укладачі: Ткаченко С. Й., Співак О. Ю., Степанов Д. В.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» Укладач: Ратушняк О. Г.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» Укладачі: Лозінський Д. О. , Петров О. В., Мироненко О. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» Укладач: Єпіфанова І. Ю.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» для студентів спеціаль-ності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Укладачі: Лесько В. О. , Нетребський В .В. , Малогулко Ю. В.


02 липня 2018

Вийшли у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2 2018


21 червня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до індивідуальних, контрольних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Проектування механоскладальних цехів»

Лозінський Д. О., Козлов Л. Г., Петров О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка»


21 червня 2018

Вийшли у світ матеріали конференції:

Якість і безпека. Сучасні реалії. Матеріали ІІ НПК, 14-15 березня 2018 р.


06 червня 2018

Вийшов у світ журнал:

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія № 1(41) 2018


06 червня 2018

Вийшла у світ монографія:

Демов О. Д., Півнюк Ю. Ю. Оптимізація впровадження та використання компенсувальних установок у розподільних електричних мережах споживачів


06 червня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки»

Савуляк В. В., Семічаснова Н. С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування

Сілагін О. В., Войцеховська О. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»


23 травня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. ПЛІС та їх програмування

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання

Паянок О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування». «Дослідження динамічних характе-ристик, стійкості та якості лінійних систем автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електро-механіка»

Паянок О. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Частина 1 «Лінійні системи автоматичного керування»


22 травня 2018

Вийшли у світ матеріали конференції:

Інтернет-Освіта-Наука-2018, 22-25 травня 2018 р., м. Вінниця. Матеріали XI МНПК.


11 травня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1

Кавецький В. В., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент

Біліченко Н. О., Теплицький М. Ю., КисюкД. В. Методичні вказівки до вивчення теми «СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ» в дисципліні «Комп᾿ютерна логіка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 123 – Комп᾿ютерна інженерія

Петров О. В.,Сухоруков С. І. Технологічна оснастка


04 травня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Кононов С. П., Макогон В. І. Основи радіомовлення та звукотехніки

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д. , Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1

Савуляк В. І., Бакалець Д. В, Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 1

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 2


20 квітня 2018

Вийшли у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1 2018

Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві № 2, 2017

Педагогіка безпеки №2(3) 2017

Вісник машинобудування та транспорту, 2018, № 1 (7)


19 квітня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент

Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»

Кутін В. М., Рубаненко О. Є. Релейний захист та системна автоматика


22 березня 2018

Вийшли у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6 2017

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2017 №1 (33)


22 березня 2018

Вийшли у світ монографії:

O. Burykin, P. Lezhniuk, V. Kulyk, O. Rubanenko, Yu. MalogulkoOptimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems

Клочко О. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

Павлов С. В., Дорощенков Г. Д., Готра З. Ю., Вуйцик В., Крокос П. О., Микитюк З. М. Системи та пристрої відображення інформації

Іскович-Лотоцький Р. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом


22 березня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

САПР в електроспоживанні Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» Шуллє Ю. А.

Основи науково-дослідної роботи Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Шуллє Ю. А.

Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В.

Інженерна графіка. Частина ІІ Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проекту з дисципліни «Енергозбереження в промисловості» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Енергетичний менеджмент» Головченко О. М., Нанака О. М .

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» Дубчак О. В.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі управління і ад-міністрування». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Охорона праці в галузі управ-ління та адміністрування» Заюков І. В.

Упрaвлiння прoцесaми прийняття iннoвaцiйниx рiшень в сферi high technologies Нiкiфoрoвa Л. O., Шиян A. A.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Лемешев М. С. , Березюк О. В. , Поліщук О. В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В.

Розрахунок і проектування трифазних трансформаторів. Курсове проектування   Левицький С. М., Бальзан І. В. , Шевчук Ю. В.


5 березня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Англійська мова за професійнім спрямуванням. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Контрольні роботи Прадівлянний М. Г., Рудницька Т. Г.

Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В.

Технології комп’ютерного проектування Савчук Т. О., Ольшанська О. В.

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П.

Основи радіоелектроніки Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності – «Теплоенергетика» Ткаченко С. Й. , Степанова Н. Д.

Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г.

Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для самостійної роботи студентів) Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання Зінько О. В. , Сідлецька Т. І.

Основи інформаційної безпеки Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» Крилик Л. В., Селецька О. О.

Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання Сідлецька Т. І.

Конструювання і технологія приладів електронної техніки Крилик Л. В., Селецька О. О.

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка» Білинський Й. Й., Кравченко Ю. С.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2 Гордієнко О. А. , Євсєєва М. В., Ранський А. П.

Менеджмент та маркетинг Ратушняк О. Г. , Тарасюк Н. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – “Теплоенергетика” Ткаченко С. Й. , Степанова Н. Д.


лютий 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П.

Комплексні системи захисту інформації Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В.

Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти   Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С.

Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті Кужель В. П., Кашканов А. А.

Українська мова. Тестові завдання для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Частина 1 Булава Н. Ю.

Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П.

Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) Кичак В. М., Воловик А. Ю. , Шутило М. А. , Червак О. П.

Підйомно-транспортні машини та механізми Поліщук Л. К., Слабкий А. В.

Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATMEL Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О.

Технологія будівельного виробництва (курсове та дипломне проектування) Дудар І. Н., Лівінський О. М., Прилипко Т. В.

Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К.

Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К.

Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2 Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г.

Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 Мадьяров В. Г.Новини 2020

Архів новин 2019 2017-2016